14. den v Podhradí – boj o vlajku

Dobré předposlední ráno z Podhradí. Některým se po včerejším výsadkovém běhu vstávalo trochu těžceji, ale všechny těšil pocit z úspěšného doběhu do stanoveného časového limitu. Naše poslední rozcvička už nás připravovala na návrat do civilizace a zahráli jsme si na coca colu, hranolky i hamburgery. Po velké snídani přišla poslední etapa celotáborové hry – závěrečné klání v boji o vlajku. Všechny týmy si udělaly v lese své základny, střežily vlajky a zároveň se snažily získat ty nepřátelské. Byl to hodně krutý a odvážný boj od každého malého i velkého táborníka, všichni do toho šli s plným nasazením a každý se snažil pro svůj oddíl získat co nejvíce bodičků do závěrečného bodování. Všichni přispěli svou energií a silou a po návratu do tábora, i když zcela vyčerpáni, chtě nechtě se museli pustit do balení a úklidu tábora. K obědu jsme vymlaskli talíře s rajskou omáčkou a houskovými knedlíky a odpoledne již zahájil král Heřman poslední audienci se svými poddanými. Všechny si svolal do svého královského sálu a promluvil ke svému lidu – poděkoval jim za jejich rytířskou čest ve všech úkolech, odvahu a odhodlání. Usoudil, že pokud by měl předat zemi do rukou kohokoliv z potomků zašlých šlechtických rodů, neudělal by v žádném případě chybu – obdivuhodná vůle a nevzdávání se červených, týmová spolupráce modrých, obrovská síla červených, bezchybnost a pečlivost zelených i soustředěná snaha podpořená paní Štěstěnou jít za svým cílem u žlutého týmu. A to je jen zlomek toho, co všechny týmy za uplynulé dva týdny dokázaly a předvedly. Přesto se vítězem celotáborové hry mohl stát jen jeden z nich a to se povedlo právě žlutému oddílu – Jednorožcům ze Žlutic! Král Heřman jim slavnostně předal svou královskou korunu, ocenění a žlutí si po zásluze vybírali odměny. To samé čekalo i na ostatní týmy. Král neopomněl ani poděkovat své královské družině, která si rozhodně zaslouží velký potlesk za celotáborovou péči o všechny princezny i rytíře, ale i za pečlivé a nemalé předtáborové přípravy. Všichni jsme si vzájemně zatleskali, ale pravá velká párty se chystá až na večer, kdy proběhne promítání táborového filmu a hned potom bude odstartována i diskotéka. Uvidíme, jaká další překvapení jsou pro táborníky připravená. Teď už nás však volají na večeři – máme dnes řízečky s opečenými bramborami.Tak dobrou chuť…