9. den – famfrpál, přihlašování do Turnaje čtyř kouzelníků

Po snídani jsme si naplánovali dokončení famfrpálového turnaje, avšak počasí nám příliš nepřálo. Včera se hrálo v obrovském vedru a dnes z nebe padala voda. Několik zápasů muselo být na chvilku přerušeno, ale nakonec jsme to všechno zvládli. Sice s pláštěnkami, ale o to větší zábava to byla! Famfrpál studenty natolik nadchnul, že i po skončení oficiálního turnaje některé koleje hrály dál. Odpoledne to stále vypadalo, že počasí se příliš neumoudří, a tak jsme přesunuly plánovanou etapovou hry celotáborovky a věnovali jsme se programů po oddílech – menší společně hráli různé hry, větší vyrazili na procházku na druhou stranu řeky a mávali nám ze stráně. Déšť se nakonec naštěstí nekonal, a tak došlo i na milovaný bazén. Večer jsme se sešli u ohně a paní ředitelka zahájila přihlašování do Turnaje čtyř kouzelníků – z každé koleje se může sám za sebe přihlásit jakýkoliv student starší 12 let, vyjma prefektů. Uvidíme, jaké šampiony nakonec Ohnivý pohár do Turnaje vybere. Náš krásný večer potom pokračoval u ohně, kde jsme zpívali písničky a poslouchali zvuk kytary. Když odešli menší oddíly spát a u ohně zůstali jen ti nejstarší, dozvěděli se, že dnes je čeká noc mimo tábor. Dostali pokyn, kam se mají přesunout a s veškerými věcmi, které na noc potřebují se nočním lesem přesunuli do nedalekého kempu po proudu řeky Sázavy. Cestu tam objevili největší táborníci poměrně rychle, ale klídek ještě zdaleka neměli. Protože soutěživost mezi ženami a muži je tu odjakživa, tak se kluci a holky postavili proti sobě a soupeřili, kdo dřív rozdělá oheň a přepálí provázek. No… co si budeme povídat… úplně přesvědčivé výkony nepodala ani jedna skupina, a tak o žádném vítězi nemůže být řeč. Jejich zážitky z nočního spánku jsou však dostatečné, si myslím.