DEN 4 – Planeta Uktápzop

         V noci nás překvapila rychlá, ale vydatná sprška, ráno však bylo krásně voňavé, a tak jsme se s úsměvem vrhli do nového dne. Dali jsme si pořádně do těla a rozcvičili jsme se a honem snídaně. Hned po snídani začal náš palubní počítač hlásit poškození, totiž díry v lodi. Těžko říct, jak tam vznikly, ale je potřeba je opravit! Barevné posádky proto vyrazily prozkoumat planetu Uktápzop. Byla to dost zvláštní planeta – všechno tu běželo tak nějak pozpátku. Nejprve se hráči trochu posilnili, ale zároveň museli poznávat, co různé pokrmy a tajemné krabičky obsahují za suroviny a jak vznikly. Potom si sice mohli na chvíli sednout, ale taky pozpátku a dál dokazovali, jak jsou skvělí počtáři… opět pozpátku. Na dalším stanovišti byl pro posádky připravený kvíz se záludnými otázkami z minulosti. Pak si mohly zazpívat, ale taky jen pozpátku, a nakonec chůze zády napřed, naštěstí s dopomocí vesmírného zrcátka. Byla to docela zajímavá planeta, na které se navíc nacházelo spoustu materiálu na opravu lodi. A protože to bylo docela náročné dopoledne, tak řízky s bramborami k obědu v nás jen zmizely.

         Odpoledne jsme strávili ve svých oddílech, někteří se vydali na hrad, jiní hráli hry v lese, část tábora pak využila hezkého počasí, které nám tu teď vládne, k dovádění v bazénu či plavání v řece. Ještě před tím si pro nás však hra připravila další bonusové kolo a ve stravovací výzvě tentokrát získala body černá posádka. K večeři jsme od paní kuchařek dostali kuskus a zeleninovou směs a po nástupu bylo na čase opravit díry v lodi získaným materiálem. V dnešních úkolech si nejlépe vedli zelení. Skóre hry je prozatím velmi vyrovnané. Uvidíme, co nás čeká dál… Večerní čas pak věnujeme aktivitám s vedoucími – hraje se volejbal, frisbee, čtou se pohádky, trénuje se gymnastika a máme otevřený kadeřnický salón.