1. DEN – příjezd do našeho tábora

Ten dlouho (zhruba asi tak rok) očekávaný den zase nastal. Ráda bych napsala, že vedoucí nemohli dospat, ale protože šli spát pěkně pozdě, tak spali docela bez problému 🙂 A pak to začalo – dobalování posledních věcí do tašek, modlení se, aby se tašky vešly do aut a pak tralala na Karlínské náměstí. Tam se postupně zjevil celý táborový tým, a když jsme se dostatečně vypovídali, začala opravdová práce. Našli jsme veškeré táborové bedny a bedýnky s dlouhotrvajícím materiálem, který máme uskladněný v DDM a z půdy ho nanosili dolu, stejně tak jsme si sehnali nový materiál potřebný na letošní rok a všechno jsme to dostali do autobusu – sláva! A čekalo se…

Čekalo se na naše milované táborníky! A ti se pomalu začínali trousit, nastalo vítání, objímání a radostné povídání. Také nezbytné papírování, administrativní vyřizování a pak loučení s velkým očekáváním. Dva velcí hromadní velbloudi byli plně naloženi, mnoho menších osobních velbloudů také obsazeno a celá karavana se vydala po nechvalně známé první dé. Cesta ale byla v pohodě a v pět hodin jsme již dorazili do našeho tábořiště. Čekalo nás vybalování a ubydlování se. Potom odchod na večeři, ke které bylo tradiční vítací rizoto. Pak už nás čekal první nástup, na kterém byl představený celý táborový tým, shrnuli jsme si základní pravidla našeho společného soužití a lehce nastínili, co nás čeká dál. Pak už se celý tábor vydal na dřevo, abychom první společný večer mohli strávit u ohně. To se stalo a příjemné posezení u ohně bylo doplněné povídáním i zpíváním. Skoro, jako bychom loni vůbec neodjeli… 🙂
Překvápko večera ještě bylo, když jsme oslavili všechny změny funkcí a stavů na táboře – Laura, Tom a Domča přešli do stavu vedoucovského, přivítali jsme novou vedoucí Verču a slavnostně jsme uvedli do funkce letošní hlavní vedoucí CHybičku. A jak jinak mohly takové táborové oslavy probíhat, než návštěvou bazénu. Rychlou, leteckou a nedobrovolnou :-). Vzhledem k tomu, že hladinu bazénu potkala všechny, kteří změnili stav, tak se vykoupal i Šuple, Terezka a Michal, jejichž stav se sice neměnil v rámci tábora, ale v rámci života :-))

A pak už se každý oddíl rozešel se svými vedoucími do chatek a pomalé ukládání se k spánku. Zítra nám již začíná plný táborový den, tak je třeba mít dostatek sil.