5. DEN – Nájezd na Ojland

Dnes jsme zahájili den mýdlovou rozcvičkou. Dopolední program jsme strávili po oddílech. Ty nejmenší našly ve svých pokojích Lexikon draků, takže si četly zajímavosti o dráčcích. Střední holky hrály bombu, četly si při opalování i skočily do bazénu. Velké holky se šly projít do blízkého okolí. Střední kluci hráli Bang a fotbal. Velcí kluci se učili nové deskovky. A jako vždy jsme se všichni prostřídali v bazénu. 

Po obědě (rajská omáčka s knedlíkem) nás svolal Král a vyslal nás na další nájezdnou výpravu, tentokrát na ostrov Ojland. Měli jsme za úkol přivést obruč ze vzácných kovů, pozorovali nepřátelskou loď, překonávali bažiny, nosili klády z lesa a vykrádali truhličky. Dnes už osady měly dostatek materiálu a stavěly nové domečky.

K večeři jsme měli francouzské brambory, a poté si každý z vedoucích otevřel své stanoviště a děti si vybraly aktivitu, která se jim líbila. Večer čekal na nejmenší děti pohádkový les, kde zachraňovaly dračí vesnici před dračími spalničkami.